Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Tiên Sơn xem tri thức của giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Tiên Sơn, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Nhà trường có 91,7% giáo viên có trình độ Đại học, tất cả giáo viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Tổng số lớp học: 6 lớp/140 trẻ.