GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Tiên Sơn, Huyện Tiên Phước

Email:  qnm-tienphuoc-mgtienson@edu.viettel.vn

Điện thoại: 

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: Nhà trường có 91,7% giáo viên tốt nghiệp Đại học. Là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua, có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và cha mẹ trẻ. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
Giúp trẻ phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục lồng ghép các kỹ năng và sưu tầm các trò chơi dân gian. 

- Tổ chức học bán trú 100%.

* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch giáo dục 
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Tổ chức ngày hội thể tho của bé,tiệc buffe cho trẻ.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Tiên Sơn